Nederlands Deutsch

PRIVACY VERKLARING RP SANITAS HUMANUS B.V.

RP Sanitas Humanus B.V. respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en patiënten die gebruik maken of laten maken van haar diensten en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen opdracht(en), onderzoeken en/of gewenste diensten zo snel mogelijk en kwalitatief hoogstaand uit te voeren.

Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan overeengekomen, dan zijn wij verplicht daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming te vragen. RP Sanitas Humanus B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht, de dienst of het onderzoek.


RP Sanitas Humanus B.V. gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers en patiënten op de volgende wijze om:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de opdracht, o.a. door de patiënt, de behandelaar of de opdrachtgever, worden enkel gebruikt om de opdracht, diensten en/of onderzoeken kwalitatief hoogstaand uit te kunnen voeren en een onderscheid te maken tussen de aangeleverde onderzoeksmaterialen van verschillende opdrachtgevers en/of patiënten, om zo ook de juiste resultaten en adviezen te kunnen rapporteren en af te geven[1]

  • Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en bewaard

  • Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie met u voor zover afgesproken

  • RP Sanitas Humanus B.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden buiten de EU of enige internationale organisatie

  • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en na te streven

Indien uw toestemming wordt gevraagd, dan wel indien u uw toestemming heeft verleend voor het gebruik van enkele van uw resultaten en/of gegevens na afronding van de opdracht, dienst en/of het onderzoek, dan zullen de gegevens altijd en alleen geanonimiseerd worden opgeslagen. Deze toestemming kunt u natuurlijk op elk moment weer intrekken.

Bovendien heeft u ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Surfgegevens bewaren we om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Mocht u een klacht hebben over de omgang met uw gegevens, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


[1] Mocht het voor bepaalde opdrachten, diensten en/of onderzoeken noodzakelijk zijn dat wij deze onderbrengen bij een andere ontvanger/verwerker, dan gebeurt dit enkel bij ontvangers/verwerkers waarmee RP Sanitas Humanus een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.