Nederlands Deutsch

Neurotransmitters

Terug naar overzicht

Algemene beschrijving

Duur: 3x 2,5 uur (18.30u-21.00u)

Neurotransmitters zijn de boodschappers van het zenuwstelsel. Steeds meer onderzoek wijst uit dat ze een fundamentele rol spelen in zowel fysieke als mentale gezondheid. Momenteel zijn er meer dan 100 verschillende neurotransmitters bekend. Hun activiteit beïnvloedt o.a. affectie, gedrag, beweging, cognitieve vaardigheden, pijn, stresstolerantie en lichaamstemperatuur.

Een gezond en tevreden leven is niet mogelijk zonder een gebalanceerd neurotransmittersysteem. Een goed functionerend neurotransmittersysteem is afhankelijk van evenwichtige remming en activering.

Inhoud

Tijdens deze bijscholing leert u alle belangrijke informatie over neurotransmitters, kruisreacties, uitwerkingen op het lichaam en de relatie met het welbevinden van de mens. De diagnostische mogelijkheden en de hieruit af te leiden therapeutische en leefstijl gerelateerde interventies staan hierbij centraal. U kunt de opgedane kennis en therapeutische vaardigheid op het gebied van neurotransmitters de volgende dag al in praktijk brengen, waardoor ook andere therapievormen aan impact toenemen.

Voorbereiding

Het interpreteren van de Neurotransmitters vraagt ervaring en complex-denken. Om deze reden is het vereist om een casus uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, is er een gratis onderzoek Neurotransmitter totaal inbegrepen.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les zijn ingediend bij RP Sanitas Humanus, met inachtneming van de AVG-regels.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënt, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg of heeft een afgeronde opleiding in het orthomoleculaire of complementaire spectrum. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld. Een basale tot goede kennis van neurotransmitters is wenselijk.

Studiebelasting

7,5 webinaruren
5 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter verwerking van de behandelde stof. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van laboratoriumonderzoeken en het toepassen van de besproken therapie. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Datums

Les 1: Woensdag 22 maart - 18:30-21:30
Les 2: Woensdag 29 maart - 18:30-21:30
Les 3: Woensdag 10 mei - 18:30-21:30

Prijs

€ 175,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie en 1x Neurotransmitter totaal (ter waarde van €146,50 incl. verwerkingskosten).

Datum:

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
{training_date_start} {training_date_start_time} - {training_date_end_time} {training_date_place} {training_date_comment} Inschrijven Inloggen