Nederlands Deutsch

Neurotransmitters

Terug naar overzicht

Algemene beschrijving

Duur: 1 dag

Neurotransmitters zijn de boodschappers van het zenuwstelsel. Steeds meer onderzoek wijst uit dat ze een fundamentele rol spelen in zowel fysieke als mentale gezondheid. Momenteel zijn er meer dan 100 verschillende neurotransmitters bekend. Hun activiteit beïnvloedt o.a. affectie, gedrag, beweging, cognitieve vaardigheden, pijn, stresstolerantie en lichaamstemperatuur.

Een gezond en tevreden leven is niet mogelijk zonder een gebalanceerd neurotransmittersysteem. Een goed functionerend neurotransmittersysteem is afhankelijk van evenwichtige remming en activering.

Inhoud

Tijdens deze bijscholing leert u alle belangrijke informatie over neurotransmitters, kruisreacties, uitwerkingen op het lichaam en de relatie met het welbevinden van de mens. De diagnostische mogelijkheden en de hieruit af te leiden therapeutische en leefstijl gerelateerde interventies staan hierbij centraal. U kunt de opgedane kennis en therapeutische vaardigheid op het gebied van neurotransmitters de volgende dag al in praktijk brengen, waardoor ook andere therapievormen aan impact toenemen.

Voorbereiding

Voorbereiding van de bijscholing is niet noodzakelijk.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg of heeft een afgeronde opleiding in het orthomoleculaire of complementaire spectrum. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld. Een basale tot goede kennis van neurotransmitters is wenselijk.

Studiebelasting

8 presentie-uren
8 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter verwerking van de behandelde stof. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van laboratoriumonderzoeken en het toepassen van de besproken therapie. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Prijs

€ 135,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij MBOG, LVNT en KTNO (K9619)

Datum:

Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
09 december 2021 10:00 - 18:00 Online Seminar Inschrijven