Nederlands Deutsch

Darmtherapie

Terug naar overzicht

Algemene omschrijving

Duur: 6 dagen (3 lesblokken)

Het maagdarmkanaal is hét basis-gezondheidsstelsel binnen het menselijk lichaam. Het heeft invloed op de algehele immuniteit en in het bijzonder op de slijmvliesimmuniteit, het hormoonsysteem en het geestelijk welbevinden.

De zorg voor de darmen speelt een centrale rol in de preventieve gezondheidszorg. Hormonale disbalans, emotionele klachten, chronische vermoeidheid en ontstekingsziekten zoals diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en allergieën, zijn slechts enkele voorbeelden van een ongezond darmbioom.

Een gezond darmbioom kan bescherming bieden tegen potentiële ziekteverwekkers en voldoende neurotransmitters en ontstekingsremmende stoffen produceren. Darmgezondheid is essentieel voor de algemene gezondheid en staat aan de basis van een complementaire behandeling.

Inhoud

In deze zesdaagse cursus worden praktijkrelevante onderwerpen behandeld om het complexe systeem van de darm, met alle spijsverterings- en microbiologische processen te begrijpen. Daarnaast leert u passende behandelstrategieën te ontwikkelen, waarbij de individuele patiënt centraal staat.

Dag 1 
Op de eerste cursusdag worden de fysiologische processen van het maagdarmkanaal besproken. Daarnaast wordt de microbiologische basis uitgelegd, die noodzakelijk is voor de behandeling en integreren we theorie en praktijk aan de hand van casuïstiek. De informatie van deze dag vormt de basis voor de volgende lesdagen.

Dag 2 
Deze dag staan de slijmvliesimmuniteit en de communicatie van micro-organismen en hun eigenschappen binnen het darmbioom centraal. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om een passend therapieplan op te kunnen stellen. Dit biedt u de mogelijkheid om de behandeling individueel op de patiënt af te stemmen en, waar nodig, bij te stellen.

Dag 3
(Laaggradige) ontsteking binnen het maagdarmkanaal heeft een directe invloed op het algehele welbevinden en prestatievermogen van mensen. Het heeft o.a. invloed op endocriene processen en neurotransmitters. Geschat wordt dat 25% van de Nederlandse bevolking lijdt aan het prikkelbare darm syndroom (PDS). Dit is alarmerend, omdat er diverse chronische ziektebeelden uit voort kunnen komen.

Deze dag staat in het teken van de diagnostische en therapeutisch noodzakelijke opties met betrekking tot darmontsteking gerelateerde disfuncties, de samenhang en de gevolgen op het hormoon- en neurotransmittersysteem.

Dag 4
Tijdens de eerste drie dagen zijn mogelijkheden aangereikt om een behandeling op te bouwen voor het maagdarmkanaal en darmbioom. De vraag is nu nog: wat, wanneer en hoe?

Kennis, praktijkervaring en context-georiënteerd denken zijn hierbij van belang. Tijdens deze dag leert u de systematiek voor het opbouwen van een flexibel therapieplan en maakt u kennis met relevante onderdelen die u hierin kunt inbouwen.

Dag 5
Voeding is dé bron voor de verzorging van het darmbioom. Welke voeding geschikt is bij verstoringen van het maagdarmkanaal en bij veranderingen van het darmbioom, is een belangrijk onderdeel van de regulatie van het maagdarmkanaal.

Tijdens deze dag wordt er ingegaan op de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op het gebied van voeding, om zodoende voedingsinterventies in een darmtherapieplan te kunnen betrekken.

Dag 6
Een succesvolle en stabiele maagdarmregulatie vraagt om nadenken en verdieping. Er is immers een grote diversiteit aan verstoringen en patiënten.

Deze laatste cursusdag staat daarom in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u twee casussen uit eigen praktijk voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan).

Online seminar

De eerste 5 lesdagen van de cursus zijn via een interactief webinar. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie. 

Er is voor beperkte tijd een terugkijklink beschikbaar, maximaal 7 dagen na webinar.  

Casuïstiekdag.

Dag 6 kunt u zelf kiezen of u deze casusdag klassikaal wilt volgen op onze leslocatie of online via Teams. 

Voorbereiding

Om succesvol darmtherapie in uw praktijk te kunnen toepassen, is ervaring en complex-denken noodzakelijk. Om deze reden is het vereist om twee casussen uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, is er tweemaal een gratis Basisscreening darm inbegrepen.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënten, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les, met inachtneming van de AVG, bij RP Sanitas Humanus zijn ingediend.

Studiebelasting

48 presentie-uren
80 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter voorbereiding van het volgende lesblok en om de behandelde stof te verwerken. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van laboratoriumonderzoeken van fecesanalyses. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Data

Voorjaar 2022
Lesblok 1 (dag 1 en 2): vrijdag & zaterdag 28 en 29 januari
Lesblok 2 (dag 3 en 4): vrijdag & zaterdag 11 en 12 februari
Lesblok 3 (dag 5 en 6): vrijdag & zaterdag 18 en 19 maart

Najaar 2022
Lesblok 1 (dag 1 en 2): vrijdag & zaterdag 9 en 10 september
Lesblok 2 (dag 3 en 4): vrijdag & zaterdag 21 en 22 oktober
Lesblok 3 (dag 5 en 6): vrijdag & zaterdag 18 en 19 november

Prijs

€635,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie en 1x Basisscreening Darm onderzoek (ter waarde van €338,00 incl. verwerkingskosten).

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij MBOG, LVNT en KTNO (K9612)

Datum:

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
{training_date_start} {training_date_start_time} - {training_date_end_time} {training_date_place} {training_date_comment} Inschrijven