Nederlands Deutsch

SKB-Test: ROTS-Test en SKL-Test

Sinds de uitvinding van de microscoop door Anthonie van Leeuwenhoek in 1723, hebben vele onderzoekers geprobeerd allerlei ziekten en kwalen aan de hand van lichaamsvloeistoffen, waaronder bloed, te diagnosticeren. De oude Grieken veronderstelden al een samenhang tussen ziekten en de samenstelling van het bloed.

De SKB-Test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test (ROTS-Test) en de dr. Sklenar, ofwel de SKL-Test. Deze onderzoeken staan los van elkaar, maar gecombineerd worden de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de resultaten aanzienlijk verbeterd. Het is een belangrijke notie dat de SKB-test geen diagnostiek betreft, maar een pre-klinische bloedanamnese, gebaseerd op empirische wetenschap.