Nederlands Deutsch

Mitochondrionspecialist

Terug naar overzicht

Algemene beschrijving

Duur: 4 dagen (3 lesblokken)

Mitochondriopathie en mitochondriale disfunctie kennen sterk uiteenlopende ziekten en zijn zogenaamde multi-systeemziekten. Mitochondriale ziekte kan zowel in de kindertijd als in de volwassenheid voorkomen. Omdat het verlies van intacte mitochondriën (belemmering van de cellulaire energieverzorging) in elke lichaamscel kan voorkomen, heeft een mitochondriale disfunctie of sterker nog een mitochondriopathie, een bijzonder nadelig effect op alle orgaan- en lichaamsfuncties. Klassieke symptomen van afnemende mitochondriale energieproductie en chronische ontstekingsprocessen via geactiveerde COX-enzymen zijn o.a. ernstige vermoeidheid, chronische vatbaarheid voor infecties, hormonale disfuncties en cognitieve stoornissen.

Inhoud

Als aanvulling op uw reeds gevolgde complementaire opleiding, hebben wij de vierdaagse verdiepingscursus Mitochondrionspecialist samengesteld. In deze cursus leert u naast het herkennen van het brede spectrum aan oorzaken, ook de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op het gebied van celstofwisseling en energieverzorging, zodat u de symptomen niet alleen met ‘suppletie’ kunt verhelpen, maar ook de oorzaak kunt behandelen.

Dag 1
De celstofwisseling, citroenzuurcyclus, aerobe – en anaerobe energiewinning, enzymen, co-factoren en beschadiging van de celactiviteit worden uitgebreid besproken. De rol van de mitochondriale energiewinning staat hierbij centraal. Ook komen de mitochondrion afhankelijke ziektebeelden en de bijbehorende diagnostische onderzoeken aan bod.

Dag 2
Deze lesdag staat in het teken van het leren interpreteren van diagnostische resultaten en het bepalen van de relevantie van de therapeutische mogelijkheden en stappen op basis van anamnese en diagnostiek (Mitochondriondiagnostiek).

Dag 3
Tijdens deze lesdag worden therapeutische interventies op het gebied van suppletie, voeding, zuurstof- en lichaamsgerichte therapie en meditatie verder uitgediept.

Dag 4
Deze laatste cursusdag staat in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u een casus uit eigen praktijk voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan).

Voorbereiding

Om succesvol mitochondriontherapie in uw praktijk te kunnen toepassen, is ervaring en complex-denken noodzakelijk. Om deze reden is het vereist om een casus uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, is er gratis Mitochondriondiagnostiek inbegrepen.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënten, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les, met inachtneming van de AVG, bij RP Sanitas Humanus zijn ingediend.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg of heeft een afgeronde opleiding in het orthomoleculaire of complementaire spectrum en u heeft de basiscursus Darmtherapie succesvol afgerond. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld.

Studiebelasting

32 presentie-uren
50 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter voorbereiding van het volgende lesblok en om de behandelde stof te verwerken. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van de in de cursus inbegrepen laboratoriumonderzoeken. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren

Data

Lesblok 1: Vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei
Lesblok 2: Vrijdag 24 juni
Casuïstiekdag: zaterdag 25 juni

Prijs

€545,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie, 1x Energiestofwisseling (ter waarde van €75,00 incl. verwerkingskosten) en 1x Gezondheidsscreening man/vrouw (ter waarde van €243,00 incl. verwerkingskosten)

 

 

Datum:

Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
13 mei 2022 10:00 - 18:00 Online Seminar Inschrijven