Nederlands Deutsch

Urease

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan. Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens.

Deze virulente factor is een enzym van onder andere H. pylori en Proteus species, vooral Proteus mirabilis. Het breekt ureum af. Het gevolg is dat ammoniak en bicarbonaat vrijkomen. Hierdoor wordt het zuur in de omgeving van pathogene bacteriƫn geneutraliseerd, waardoor deze hun schadelijke invloed kunnen blijven uitoefenen. Door de ammoniakproductie wordt bovendien de lever belast omdat ontgiften wordt bemoeilijkt. Door de productie van ammoniak bij het maagdarmepitheel worden cellen beschadigd, ontstaan er ontstekingen en komt histamine vrij.