Nederlands Deutsch

Transferrine

Een transporteiwit voor ijzer, maar ook voor zink. Transferrine wordt geproduceerd in de lever en kan als maat worden genomen voor de totale ijzerhoeveelheid in het lichaam.