Nederlands Deutsch

Tin

Tin is van belang bij de opbouw van eiwitten in het lichaam. De precieze functie bij de mens is niet duidelijk.

Bronnen

Het komt voor in graanproducten en vlees.

Symptomen overschot

Verminderde groei en bloedarmoede.