Nederlands Deutsch

Katalase

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan. Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens.

Deze virulente factor is een enzym van onder andere Aspergillus fumigatus. Het stelt bacteriën in staat het antibacteriële waterstofperoxide te inactiveren. Hierdoor kunnen schadelijke bacteriën hun schadelijke invloed blijven uitoefenen; de activiteit van de transiënte microbiota stijgt en de kans op ontstekingen, het ontstaan van een Leaky Gut en een rottingsdysbiose neemt toe.