Nederlands Deutsch

Glutamaat

Het zuurrestion van het aminozuur glutaminezuur. Het is een stimulerende neurotransmitter, die prikkelend werkt op de post-synaptische zenuw en de heropname van glutamine stimuleert. Het speelt een rol in de synaptische plasticiteit waardoor het belangrijk is voor hersenfuncties als stemming, leren en geheugen. Hoge niveaus in verhouding tot glutamine worden gekoppeld aan epilepsie.