Nederlands Deutsch

Coagulase

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan. Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens.

Deze virulente factor is een enzym van onder andere S. aureus en Baccillus cereus. Het inactiveert de door de mens geproduceerde afweereiwitten, zoals sIgA, IgA en lysozyme. Het gevolg hiervan is dat het lichaam geen lysozyme en immunoglobulines kan gebruiken als beschermingsmechanisme tegen schadelijke micro-organismen.