Nederlands Deutsch

Skatol

Skatol is tezamen met indican een afvalstof die in de urine terechtkomt als het aminozuur tryptofaan onvoldoende wordt afgebroken door bacteriën in de darmen. Een verhoogd gehalte aan deze afbraakproducten is een aanwijzing voor een rotting veroorzakende dysbiotische darmbiota in het ileum (dunne darm). Dit noemt men het Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO).

Interpretatie onderzoeksresultaat

Een positieve waarde van zowel indican als skatol wijst op SIBO. Een positieve waarde van skatol wijst op een leverbelasting. Vaak is dan sprake van een (doorgemaakte) virale belasting op de lever.

Daarnaast kan het wijzen op:
-Carcinogeen proces, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een plasmocytoom
-Stofwisselingsziekte Phenylketonurie (PKU)
-Tryptofaanrijk dieet (veel vlees)
-Blaasproblemen
-Fluor albus
-Galstoornis
-Leverfunctiestoornis
-Nierstoornis
-Nierstenen