Nederlands Deutsch

Galzuren

Deze worden in de lever gemaakt uit cholesterol. Vervolgens worden ze door de lever uitgescheiden in de gal. Zo komen deze stoffen in de galblaas terecht. Vanuit de galblaas wordt de gal uitgescheiden in de dunne darm. In de wand van de dikke darm worden de galzuren met behulp van bacteriën omgezet in galzouten. Galzuren en galzouten zorgen ervoor dat vetten uit het voedsel makkelijker worden verteerd en dat de vetoplosbare vitamines zoals A, D, E en K worden opgenomen door het lichaam. Galzuren worden gerecycleerd door een enterohepatische kringloop. De reabsorptie gebeurt hoofdzakelijk in het ileum. Aandoeningen van het ileum kunnen dus de vetvertering in het gedrang brengen en aanleiding geven tot verlaagde resorptie van vetoplosbare vitaminen.