Nederlands Deutsch

Feces

Omschrijving

Feces bestaat uit water en slijm, bacteriën, zouten (calcium, magnesium, ijzer), galkleurstoffen, onverteerbare voedselresten (bv. vezels) en afgestoten darmepitheelcellen. De hoeveelheden van de bestanddelen zijn onder andere afhankelijk van de voeding.
 
Ongeveer de helft van de feces bestaat uit bacteriën, die afkomstig zijn uit de darmen. De bacteriële samenstelling is een weergave van de samenstelling van de darmbiota. Deze is afhankelijk van de wijze van geboorte, of iemand borstvoeding heeft gehad en van de huidige voedings- en leefgewoonten.
 
Als iemand boven de 50 jaar is, verandert de samenstelling van de feces als gevolg van een veranderde samenstelling van de darmbiota. Het aandeel aërobe bacteriën in de darmbiota neemt dan toe. Dit heeft tot gevolg dat de darmbiota gevoeliger wordt voor rottings-processen. De darmbiota kan ook worden aangetast door antibiotica, anticonceptie-middelen, laxeermiddelen, verstoringen in het spijsverteringskanaal, gifstoffen uit de omgeving, ernstige darminfecties, vrije radicalen, angst en psychische stress.
 
Darmbiota
De bacteriën in het maag-darmkanaal kunnen in twee groepen verdeeld worden:
  • Residente darmbiota
  • Transiënte darmbiota
De residente darmbiota bestaat uit bacteriën die voor de fysiologische processen in de darmen absoluut noodzakelijk zijn.
 
De transiënte darmbiota, ook wel passerende darmbiota genoemd, is permanent aanwezig en bestaat uit bacteriën die opgenomen zijn via het voedsel. Ze worden tot op zekere hoogte getolereerd, maar hebben in het algemeen geen nut. Als hun aandeel te groot wordt, dan is dat schadelijk voor de darmen.
 
Tot de residente darmbiota behoren de volgende bacteriën: Bacteroïdes sp., Bifidobacteriën, Enterococcus sp., Lactobacillus sp., E. coli.
 
Tot de transiënte bacteriën behoren: Enterobacteriaceae groep 1 ( Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp.), Enterobacteriaceae groep 2 (Klebsiella sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., Serratia sp.), Pseudomonas sp. en Clostridium sp.
 
samenstelling darmbiota in maagdarmkanaal
De samenstelling van de darmbiota in het maagdarmkanaal
 
 

Afname

Het verzamelen van ontlasting kan lastig zijn, met name bij de doorspoeltoiletten valt de ontlasting vaak direct in het water.
Met behulp van de Fe-Col®, een ontlastingopvanger die rond de toiletbril bevestigd kan worden, kan de ontlasting vanaf het papier worden verzameld met het schepje of kammetje van het buisje.
Het buisje dient minimaal halfvol te zijn met bij voorkeur feces van ca. 6 verschillende plekken. Noteer naam en geboortedatum op het buisje.
 
TFT-test
Buis 1 en 3 bevatten fixatievloeistof. Het is van belang dat de feces volledig gefixeerd wordt en de buis niet verder wordt gevuld dan de rode streep. De 3 buizen moeten op drie verschillende dagen worden afgenomen. Het is geen probleem als hier meerdere dagen tussenzitten.
Noteer de afnamedata, naam en geboortedatum op het buisje.
 
Histaminetest
Alleen het groene gedeelte van de groen/blauwe dop losdraaien en het kammetje vullen met feces. Vervolgens het kammetje door de blauwe dop heen duwen, zodat overtollige feces in de dop blijft zitten.
Noteer naam en geboortedatum op het buisje.
 
 

Testkits

Voor de fecesonderzoeken zijn drie verschillende testkits beschikbaar. Op het aanvraagformulier staat welke testkit u moet aanvragen.
 
Feceskit
-Instructiefolder
-Fe-Col (ontlastingopvanger)
-RigidSafetyBag
-Doorzichtig ontlastingsbuisje
-Laboratoriumaanvraagformulier RP Analytic (reeds ingevuld door u)
-Verzendenvelop
 
TFT-test
Parasieten
-Handleiding voor de TFT-test
-Fe-Col (ontlastingopvanger)
-RigidSafetyBag
-2x container met SAF-vloeistof
-1x container zonder vloeistof
-Laboratoriumaanvraagformulier RP Analytic (reeds ingevuld door u)
-Verzendenvelop
 
Histaminetest
Histamine-intolerantie
-Handleiding voor de histaminetest
-Fe-Col (ontlastingopvanger)
-RigidSafetyBag
-Doorzichtig buisje met vloeistof met gekleurde dop
-Laboratoriumaanvraagformulier RP Analytic (reeds ingevuld door u)
-Verzendenvelop
 
 

RP Analytic fecesonderzoeken