Nederlands Deutsch

Virulente factoren darmbioom

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan.

Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens. In een eubiotische darmbiota komen geen virulente factoren voor. Virulente factoren worden gevormd door een pathogene biofilm. Deze biofilm ontstaat wanneer gramnegatieve bacteriën via ‘qorum sensing’ elkaars aanwezigheid bemerken en gezamenlijk een nieuw ‘organisme’ vormen, compleet met een eigen (plasmide) DNA. Enig doel van deze biofilm is zichzelf in stand houden, ten koste van de gastheer. De virulente factoren zijn enzymen die de biofilm daarbij produceert.

Parameters

Bij dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre de darmbiota van de patiënt in staat zijn schadelijke effecten uit te oefenen. Het betreft een kwalitatief onderzoek van de darmbiota dat vooral van belang is bij chronische ziekten en recidieven. De virulente factoren die bij dit onderzoek onderzocht worden zijn:

Coagulase

Gelatinase

Haemolysine

Katalase

Urease

Een verhoging van één of meer van de virulente factoren is altijd een indicatie voor een functionele dysbiose.