Nederlands Deutsch

Tumor M2-Pk

Pyruvaatkinase (PK) is een sleutelenzym in de glucosestofwisseling en komt voor in verschillende isovormen die weefselspecifiek zijn. In de actieve vorm bestaan al deze isovormen uit vier gelijke onderdelen (tetrameren). Bij de ontwikkeling van tumoren treedt een verlies op van het weefselspecifieke iso-enzym in de tetramere vorm.

Bij een hoge celdelingsactiviteit in het tumorweefsel, stemmen de cellen namelijk af op een metabolische “inkorting” om zo energie te sparen. Het aandeel iso-enzym type M2 neemt dan toe. Deze bestaat niet uit vier, maar slechts uit twee gelijke delen (dimere vorm) en bezit slechts weinig activiteit. Het dimere enzym M2-Pk wordt altijd door tumoren afgegeven en wordt daarom ook wel ‘tumor M2-Pk’ genoemd.

Onderzoek naar de tumor M2-Pk-parameter in feces is een moderne vorm van tumordiagnostiek die is ontwikkeld om zowel bloedende als niet-bloedende carcinomen te ontdekken. Door de meting van tumor M2-Pk in feces worden met name colorectale tumoren opgespoord. Echter, acute en chronische ontstekingsprocessen in het maag-darmkanaal kunnen ook voor een sterke celproliferatie zorgen en zo de M2-Pk-waarden verhogen. Via de differentiaal diagnose dient hierover uitsluitsel te worden verkregen. Door middel van detectie van tumor M2-Pk kan onderscheid gemaakt worden tussen organische en functionele verstoringen in de darm.

Indicatie

Een vroege ontdekking en behandeling van colorectaal carcinoom geeft een zeer hoge kans op (volledige) genezing. De meest voor de hand liggende methode om iemand te onderzoeken op colorectaal kanker is een colonoscopie, maar dit onderzoek brengt risico’s met zich mee en niet iedereen kan dit onderzoek ondergaan. Bovendien is de capaciteit van de gezondheidszorg beperkt.

Voordelen van deze vorm van diagnostiek zijn:

  • 85% van alle colorectale carcinomen wordt ontdekt
  • Directe diagnostiek: M2-Pk wordt altijd door de tumor afgegeven
  • Het onderzoek kost weinig tijd
  • Geen belasting voor de patiënt
  • Lage kosten
  • Goede compliance

Een verhoogde uitslag bij dit onderzoek kan dus wijzen op een coloncarcinoom of op een (chronische) darmontsteking. Doorverwijzing naar een specialist voor een colorectaal onderzoek is dan dringend aan te raden.

Voorbeelduitslag

Tumor M2-Pk

Referentiewaarde

Tumor M2-Pk