Nederlands Deutsch

Transferrine

Transferrine is het transporteiwit voor ijzer, maar ook voor zink. Transferrine wordt geproduceerd in de lever en kan als maat worden genomen voor de totale ijzerhoeveelheid in het lichaam.

Indicatie

De waarden zijn verhoogd bij een toegenomen behoefte aan ijzer of bij een ijzertekort, maar ook bij leverschade of tijdens de zwangerschap. Verhoogde transferrinewaarden zien we ook bij bijvoorbeeld de erfelijke ijzerstapelingsziekte hemochromatose. Transferrine wordt bepaald aan de hand van een bloedserum monster.

Voorbeelduitslag

Transferrine

Referentiewaarde

Transferrine