Nederlands Deutsch

Pro-insuline intact

De pancreas produceert pro-insuline (in de eilandjes van Langerhans). Pro-insuline wordt door het Golgi-apparaat omgezet in insuline en C-peptide.

De bepaling van pro-insuline intact, geeft de status van de productie van pro-insuline in de betacellen van de pancreas.

Bij de splitsing van pro-insuline ontstaat naast insuline het C-peptide. Bij diabetes type-1 is de waarde van pro-insuline en C-peptide verlaagd. Bij type 2 zijn deze waarden normaal tot hoog. Pro-Insuline wordt bepaald uit een EDTA-bloedmonster.

Voorbeelduitslag

Pro-insuline intact