Nederlands Deutsch

Ontstekingsscreening (kwalitatief)

Het menselijk organisme reageert met een ontstekingsreactie op aanvallen van binnendringende pathogenen (micro-organismen en virussen) of bij beschadigd weefsel (na ongelukken of een operatie).

In deze kwalitatieve ontstekingsscreening wordt de aanwezigheid bepaald van de ontstekingsgemedieerde parameters calprotectine, lactoferrine, hemoglobine en transferrine.

De parameters calprotectine en lactoferrine zijn nuttig bij de differentiatie tussen functionele (b.v. prikkelbare darmsyndroom) en organische ziekten (b.v. chronische darmontstekingen). Onder gastro-intestinale ontstekingsziekten vallen ook de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Een hoog vermoeden hiervan kan zijn bij patiënten die persistente (≥ 4 weken) of terugkerende (≥ 2 voorvallen per half jaar) buikpijn of diarree hebben. De aanwezigheid van rectale bloedingen, gewichtsverlies of anemie verhoogd de waarschijnlijkheid van de ziekten. Endoscopische onderzoek met histopathologische monsterafname is hierbij vaak onmisbaar voor de diagnose.