Nederlands Deutsch

Multi-elementenanalyse van haar

Tijdens de groeifase is het haar via de haarwortel in contact met de bloedsomloop en slaat het in de haarcellen de in het bloed circulerende stoffen op, zowel de mineralen en sporenelementen als ook de toxische zware metalen. De concentratie van deze stoffen in het haar is een nauwkeurige afspiegeling van de concentraties in de omringende weefsels. Na het afsterven van de haarcellen blijft de concentratie van deze stoffen in de haarcel bewaard. Door de geringe groei van het haar (ongeveer 1 cm per maand) slaat het haar ook stoffen op die in zeer lage concentraties in het bloed circuleren.

Met behulp van een nauwkeurige meettechniek; Inductief Gekoppeld Plasma - Massa Spectometrie - analyse (ICP-MS-analyse), kunnen de volgende 39 elementen via de multi-elementenanalyse uit haar worden gemeten: aluminium, antimoon, arsenicum, barium, beryllium, bismut, borium, cadmium, calcium, chroom, fosfor, germanium, ijzer, jodium, kalium, kobalt, koper, kwik, lithium, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, nikkel, platina, rubidium, selenium, strontium, thallium, thorium, tin, titanium, uranium, vanadium, zilver, zink, zirkonium en zwavel.

De multi-elementenanalyse van haar is een betrouwbare en nauwkeurige diagnostische meting. Daar waar de analyse van bloed en urine vooral informatie geeft omtrent de diagnose van de acute toestand, geeft haarmineraalanalyse informatie over een langere periode voorafgaand aan het onderzoek. De analyse van haar wint als diagnostisch instrument steeds meer terrein.

Het is echter geen vervanging voor een anamnese en klinische diagnostiek. Het is belangrijk dat de meetgegevens zorgvuldig geïnterpreteerd worden in relatie tot de andere informatie over de cliënt. De analyse kan dan inzicht geven in de rol die metalen en mineralen spelen bij het ziekteproces, waardoor onopgemerkte blokkades op biochemisch gebied opgespoord en opgelost kunnen worden.