Nederlands Deutsch

Methylhistamine

Methylhistamine is een metaboliet (afbraakproduct) van histamine en wordt gebruikt in een screening op mastocytose, een aandoeningen rond systemische mestcelactivatie zoals anafylaxie en andere vormen van systemische allergische reacties.

Methylhistamine wordt bepaald aan de hand van een aangezuurd urinemonster, dat wordt afgenomen tijdens de 2e ochtendurine. Deze test is nuttig als het fecale histamine normaal scoort, maar er sprake is van histamine-achtige klachten. Het gaat dan meer om een histamineproblematiek binnen het lichaam dan in de darmen.

Indicatie

N-methylhistamine (NMH) is de voornaamste metaboliet van histamine, die wordt geproduceerd door mestcellen. Verhoogde histamineproductie wordt gezien bij aandoeningen geassocieerd met mestcelactiviteit zoals allergische aandoeningen, maar ook bij mestcelactivatie-aandoeningen, vooral bij mastocytose.

Voorbeelduitslag

Methylhistamine

Referentiewaarde

Methylhistamine