Nederlands Deutsch

Lever/pancreasscreening

In de Lever/pancreas screening worden de lever en pancreasfunctie bepaald. Daarnaast worden de cholesterolwaarden en een groot bloedbeeld in beeld gebracht:

ASAT (Aspartaataminotransferase)

ALAT

AF (Alkalische fosfatase)

Cholinesterase

GGT (Gamma-glutamyl transferase)

Bilirubine

Cholesterol

HDL

LDL

Triglyceriden

Eiwit totaal