Nederlands Deutsch

Galzuren

Galzuren zijn van groot belang voor de vetvertering. Ze ontstaan uit cholesterine. De belangrijkste galzuren zijn cholazuur en coprostanzuur. De galzuren emulgeren in het darmkanaal de bestanddelen, die niet in water oplosbaar zijn (voornamelijk lipiden) en verbeteren de activiteit van de vetsplitsende enzymen.

Het omzetten van de niet in water oplosbare verbindingen, is de basis voor een goede resorptie. De galzouten worden normaliter voor 98% in het ileum geresorbeerd en dan weer aan de enterohepatische kringloop toegevoegd. Een verstoorde resorptie wordt gekenmerkt door vette ontlasting en het malabsorptie syndroom (slechte opname van voorverteerde voeding in bloed en lymfe).

Indicatie

Als in de galblaas de verhouding tussen galzuur en cholesterine onder 13:1 (normaal is 20:1) zakt, kan cholesterine vrijkomen, waardoor galstenen (cholesterinestenen) ontstaan. Voor de enterohepatische kringloop zijn galzuren ook noodzakelijk voor de secretie van gal uit de levercellen. Een verhoogde galzuurproductie staat hoogstwaarschijnlijk in verband met het ontstaan van colorectaal kanker.

Symptomen en aandoeningen die aanleiding geven om op galzuren te testen zijn:

  • Een verstoorde vetvertering en/of malabsorptie
  • Chronische darmontstekingen (o.a. ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)
  • PDS (Prikkelbare Darm Syndroom)
  • Operatieve verwijdering van het ileum
  • Recidiverende galstenen