Nederlands Deutsch

Borreliadiagnostiek

Ons afweersysteem reageert op allergenen en pathogenen. We kennen het aspecifieke afweersysteem en het specifieke afweersysteem:

Bij een infectie met de Borreliabacterie, zal een aspecifieke afweerreactie optreden en wordt zowel een cellulaire afweer als een humorale afweer in gang gezet.

In het bloedserum ontstaan zo geactiveerde B-cellen, die antistoffen afscheiden, de humorale immuunrespons. Deze antistoffen worden gemeten als IgG- en IgM-antistoffen tegen een Borrelia-infectie. Zo wordt duidelijk of sprake is geweest van een Borrelia-infectie.

Indicatie

Bij een vermoeden van de ziekte van Lyme kunnen ook de ‘T-Cellspot’ en ‘LTT Borrelia’ worden ingezet. De ‘Lymfocyten Transformatie Test’ (LTT) bepaalt de cellulaire immuunrespons op een infectie (specifieke respons).

Verdergaande Borreliadiagnostiek bepaalt niet alleen de specifieke en aspecifieke afweerreacties tegen Borrelia-infecties, maar ook de activiteit van het immuunsysteem. De ziekte van Lyme onderdrukt de natural killer cellen zoals de CD3 en CD57. Chronische Lymepatiënten hebben vaak lage aantallen. De CD3 en CD57 waarden zijn een indirecte methode om een Borrelia-infectie vast te stellen. Wanneer de waarden van de NK-cellen CD3 en CD57 stijgen gedurende de therapie, is dit een teken dat de interventie succesvol is.

Naast de infectie met Borrelia, blijken zeer veel co-infecties te worden overgebracht. De antilichamen tegen bekende co-infecties kunnen worden bepaald via de IgG- en IgM-antistoffen bepaling.