Nederlands Deutsch

Bèta-defensine 2

Bèta-defensine 2 is een antimicrobiële peptide. Het wordt endogeen aangemaakt door de neutrofiele granulocyten en is onderdeel van het aangeboren immuunsysteem (eerstelijns afweer). Dit bestaat uit antimicrobiële peptiden met een breedspectrum werking. De kleinste hoeveelheden zijn al voldoende om bacteriën, schimmels en gisten (bijv. Candida sp.), virussen (bijv. Herpes virus) en protozoën (bijv. Giardia lamblia) effectief te doden.

Daarnaast is bèta-defensine 2 belangrijk voor de ondersteuning van de mucosa-barrière in de darmen. Er is steeds meer bewijs dat bèta-defensine 2 ook een rol speelt bij de alarmering en de verbetering van cellulaire componenten van de aangeboren en verworven immuniteit. Hun interactie met biologische membranen speelt een centrale rol in deze beide soorten activiteiten. De productie van bèta-defensine 2 wordt door pro-inflammatoire cytokinen en micro-organismen geïnduceerd.

Indicatie

Dit onderzoek geeft inzicht in de activiteit van de niet-specifieke slijmvliesimmuniteit. Bovendien geeft het antwoord op de vraag of het nodig is om immuunmodulerende therapie in te zetten bij een cliënt. Verder geeft dit onderzoek inzicht in de therapievoortgang en de nog te verwachten therapietijd.

Een verhoogde waarde van Bèta-defensine 2 (>23 ng/ml) kan wijzen op:

  • Inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
  • Leaky Gut Syndroom
  • Verhoogde infectiegevoeligheid van de darm
  • Verhoogde infectiegevoeligheid van de huid
  • Atopische dermatitis

Voorbeelduitslag

Beta-defensine

Referentiewaarde

Beta-denfensine 2