Nederlands Deutsch

Allergiediagnostiek

Bij een omvangrijke of voortdurende en te hoge blootstelling aan allergenen is het slijmvliesimmuunsysteem niet in staat om deze allergenen via fagocytose of Immunoglobuline A (sIgA) af te vangen. In het bloed zal een tweede immuunrespons tegen deze allergenen optreden, de Immunoglobuline G (IgG). Wanneer ook deze afweer faalt zal het allergeen leiden tot een sensibilisatie van het immuunsysteem. Na herhaalde blootstelling zal deze sensibilisatie ontaarden in een Immunoglobuline E respons (IgE); een echte allergie.

 

Figuur 1. Bron: "Allergen-specific subcutaneous immunotherapy in allergic asthma: Immunologic mechanisms and improvement", Libyan Journal of Medicine 5(1) · June 2010

Allergische reacties worden ingedeeld in 4 verschillende types, waarbij IgE reacties onder Type 1 vallen.

In de IgE-screeningen wordt getest op voedings- of inhalatie allergenen.